Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διεθνές Εμπόριο

Διεθνές Εμπόριο

Εισαγωγές - Εξαγωγές

Εύκολη και ασφαλής πληρωμή των προμηθευτών εξωτερικού των εταιρικών πελατών και παροχή άμεσης ενημέρωσης για την πορεία και την ολοκλήρωση των συναλλαγών.

Διαχείριση Φορτωτικών Εγγράφων

Διασφάλιση των συναλλαγών με αντισυμβαλλόμενους στο εξωτερικό με την παροχή δυνατότητας υλοποίησης ενός προκαθορισμένου τρόπου πληρωμής και παράδοσης φορτωτικών εγγράφων, με την τράπεζα να ενεργεί ως θεματοφύλακας των πρωτότυπων φορτωτικών εγγράφων σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει λάβει.

Εγγυητικές Επιστολές 

H ABBank προσφέρει όλο το φάσμα των εγγυητικών επιστολών (συμμετοχής, καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής πληρωμής) για τη διασφάλιση της εκπλήρωσης των εμπορικών και λοιπών δεσμεύσεων των εταιρικών της πελατών.

Ενέγγυες Πιστώσεις

Με σκοπό την πραγματοποίηση ασφαλών διεθνών εμπορικών συναλλαγών σύμφωνα με τους προσυμφωνημένους όρους, η ABBank προσφέρει κατά εντολή του αγοραστή αμετάκλητη εγγύηση της πληρωμής του πωλητή, εφόσον αυτός τηρήσει όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της συναλλαγής.

Χρηματοδότηση Ενέγγυων Πιστώσεων Εξαγωγών

Ενίσχυση της ρευστότητας των εταιρικών πελατών, με την άμεση καταβολή της αξίας των εξαγωγών τους με τη παρουσίαση φορτωτικών εγγράφων, συμφώνων με τους όρους Ενέγγυων Πιστώσεων αποδεκτών από την ABBank εκδοτριών Τράπεζων.

ABBank Cookie Compliance block

Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies