Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εγγυοδοτικά Προγράμματα

Εγγυοδοτικά Προγράμματα

Με στόχο την περαιτέρω στήριξη των εταιρικών πελατών της, έτσι ώστε να επιτευχθεί περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη, προώθηση των εξαγωγών και δημιουργία προστιθέμενης αξίας, η ABBank προσφέρει τα ακόλουθα προγράμματα σε συνεργασία με περιφερειακές αναπτυξιακές Τράπεζες:

Πρόγραμμα European Bank of Research and Development (EBRD)

Η ABBank στηρίζει την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων με την υπογραφή σύμβασης με την EBRD για την συμμετοχή της στο Πρόγραμμα παροχής εγγυοδοσίας της EBRD σε ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο διασυνοριακό εμπόριο.

Πρόγραμμα Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB)

Μέσω της συμφωνίας της ABBank με την BSTDB, παρέχονται πιστώσεις προς εταιρείες με εμπορικές σχέσεις με τις χώρες μέλη της BSTDB αλλά και γενικότερα στις ελληνικές εταιρείες με εξαγωγικό χαρακτήρα.

ABBank Cookie Compliance block

Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies