Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Kανονιστικό Πλαίσιο

CRS Ενημερωτικό Σημείωμα

Το CRS έχει επιβληθεί στην Ευρώπη με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη Διοικητική Συνεργασία (DAC2), αλλά και σε χώρες μέλη του ΟΟΣΑ που έχουν υπογράψει πολυμερείς συμφωνίες ανταλλαγής φορολογικών στοιχείων.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν την υποχρέωση να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη φορολογική κατοικία των πελατών τους σύμφωνα με τους νόμους:

 • Ν.4378/2016 για την Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2014/107/ΕΕ για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα και της οδηγίας 2015/2060/ΕΕ.
 • Ν.4428/2016 για την κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών και διατάξεων εφαρμογής.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα προσδιορίζουν και συγκεντρώνουν συγκεκριμένες πληροφορίες/στοιχεία για τους πελάτες τους με φορολογική κατοικία σε χώρα που συμμετέχει στην αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών και αναφέρουν κάθε χρόνο τις πληροφορίες αυτές στις αρμόδιες ελληνικές φορολογικές αρχές.

Οι παραπάνω πληροφορίες/ στοιχεία των δηλωτέων προσώπων αφορούν:

 • Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία
 • Διεύθυνση
 • Αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ/TIN)
 • Στοιχεία και υπόλοιπο λογαριασμών
 • Τόκους - Μερίσματα

Για να προσδιοριστεί το φορολογικό καθεστώς για το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (ΚΠΑ – CRS) και την ευρωπαϊκή οδηγία για τη Διοικητική Συνεργασία (Directive on Administrative Co-operation – DAC2) ζητείται από τους Πελάτες να συμπληρώσουν ειδικά έντυπα και να προσκομίσουν μαζί τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Έντυπο αυτοπιστοποίησης για φυσικά πρόσωπα.
 • Έντυπο αυτοπιστοποίησης για νομικά πρόσωπα.
 • Έντυπο αυτοπιστοποίησης για ελέγχοντα πρόσωπα.

Καθώς η Τράπεζα δεν επιτρέπεται να παρέχει φορολογικές συμβουλές, μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για το CRS και τον κατάλογο των χωρών/δικαιοδοσιών που έχουν υπογράψει συμβάσεις για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών από:

 • Τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).
 • Την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
 • Τον φορολογικό σύμβουλό σας.

ABBank Cookie Compliance block

Ειδοποίηση για Cookies Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) Cookies για την καλύτερη περιήγηση και εμπειρία σου και για τη βελτίωση των λειτουργιών του site. Με τη συγκατάθεσή σου, θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα Cookies για την εξατομίκευση του περιεχομένου και των διαφημίσεων, την πρόσβαση σε λειτουργίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την ανάλυση της επισκεψιμότητας στον διαδικτυακό τόπο μας. Επίσης με την συγκατάθεσή σας, θα κοινοποιούμε στα συνεργαζόμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαφήμισης και ανάλυσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο μας. Εάν συμφωνείς με τη χρήση όλων των επιπρόσθετων Cookies επίλεξε "Να επιτρέπονται όλα", εάν δεν επιθυμείς την εγκατάστασή των επιπρόσθετων Cookies επίλεξε "Δεν Αποδέχομαι". Ενημερώσου για την Πολιτική Cookies και τους διαφορετικούς τύπους Cookies, και τροποποίησε τις προτιμήσεις σου (εκτός από τα τεχνικώς απαραίτητα) επιλέγοντας "Ρυθμίσεις Cookies".

Ρυθμίσεις Cookies

Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies