Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πιστοδοτικά προϊόντα

Πιστοδοτικά προϊόντα

Κεφάλαια Κινήσεως / Δάνεια Βραχυπρόθεσμου Χαρακτήρα (<12 μήνες)

Παροχή ρευστότητας για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων ταμειακών αναγκών της επιχείρησης για αγορά πρώτων υλών, πληρωμή προμηθευτών και κάλυψη εν γένει εξόδων σχετικών με την παραγωγική και εμπορική της λειτουργία.

Η αποπληρωμή της πιστοδοτικής γραμμής γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τον λειτουργικό κύκλο του πιστούχου και παρέχεται η δυνατότητα επαναχορήγησης του εξοφλημένου κεφαλαίου.

Δάνεια Μακροπρόθεσμου χαρακτήρα (>12 μήνες)

Δάνεια για χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου των εταιρειών με σκοπό την επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, καθώς και την ανακατασκευή, επέκταση ή αντικατάστασή τους. Υπάρχει η δυνατότητα, η χορήγηση να γίνει σε διμερή ή σε κοινοπρακτική βάση, με τη συμμετοχή και άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η αποπληρωμή καθορίζεται βάσει των διαθέσιμων ταμειακών ροών του πελάτη, ενώ παρέχεται η δυνατότητα παροχής περιόδου χάριτος.

ABBank Cookie Compliance block

Ειδοποίηση για Cookies Χρησιμοποιούμε cookies για να εξατομικεύουμε το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις, να δίνουμε πρόσβαση σε λειτουργίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα στον διαδικτυακό τόπο μας. Επίσης, κοινοποιούμε στα συνεργαζόμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαφήμισης και ανάλυσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο μας. Πολιτική cookies

Ρυθμίσεις Cookies

Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies