Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

GDPR

GDPR

Νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων

Η ABBank  A.T.E (εφεξής «Τράπεζα») σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας, ότι επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα, που συλλέγονται είτε με την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση προϊόντος ή παροχής υπηρεσίας, είτε μεταγενέστερα, περιλαμβανομένων αυτών που θα προκύψουν από τη σύναψη και λειτουργία σύμβασης(-εων) με την Τράπεζα, είτε στο πλαίσιο εν γένει σχέσεων και συναλλαγών με την Τράπεζα.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επωνυμία

AEGEAN BALTIC BANK A.T.E

Διευθυνση έδρας

ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91 & 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

Τηλέφωνο επικοινωνίας

+30 210 6234110

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επωνυμία

ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ANDERSEN LEGAL, Greece

E-mail

dpo@ab-bank.com

Δήλωση Απορρήτου

Μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ

ABBank Cookie Compliance block

Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies