Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Δικαιολογητικά Συναλλαγών

Δικαιολογητικά Συναλλαγών

Πιστοποίησης και Επαλήθευσης Ταυτότητας

Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να τηρούν για τους Πελάτες τους τα στοιχεία πιστοποίησης ταυτότητας και εισοδήματος. Επίσης, οφείλουν ανά τακτά διαστήματα να επαληθεύουν και να επικαιροποιούν τα στοιχεία αυτά βάσει αξιόπιστων αποδεικτικών εγγράφων.

Απαιτούμενα στοιχεία

  • Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο
  • Αριθμός Δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Εκδούσα αρχή
  • Ημερομηνία και τόπος γέννησης
  • Παρούσα διεύθυνση κατοικίας
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Ασκούμενο επάγγελμα και παρούσα επαγγελματική διεύθυνση
  • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
  • Εισόδημα
  • Υπόδειγμα υπογραφής

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο έντυπο «Συστηθήκατε»
(Πηγή: Ελληνική Ένωση Τραπεζών)

ABBank Cookie Compliance block

Ειδοποίηση για Cookies Χρησιμοποιούμε cookies για να εξατομικεύουμε το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις, να δίνουμε πρόσβαση σε λειτουργίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα στον διαδικτυακό τόπο μας. Επίσης, κοινοποιούμε στα συνεργαζόμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαφήμισης και ανάλυσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο μας. Πολιτική cookies

Ρυθμίσεις Cookies

Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies