Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ABBank

Εταιρική Διακυβέρνηση

Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας αποτελείται από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας με πενταετή θητεία, μετά από πρόταση του ΔΣ το οποίο έχει, την ευθύνη της επιλογής κατάλληλων μελών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τα μέλη της ή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας. Η Επιτροπή επικουρείται από Εκτελεστικό Γραμματέα και η λειτουργία της διέπεται από την Πράξη Διοικητή Τράπεζας Ελλάδος 2577/2006 και το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

Η Επιτροπή συνέρχεται όσο συχνά κρίνεται απαραίτητο και κατά προτίμηση πριν από τις τακτικές συνεδριάσεις του συμβουλίου και τις εξωκοινοτικές συνεδριάσεις όταν το απαιτούν οι περιστάσεις.

Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου

Μαρία Μέλλιου

Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Δαμιανός Χαραλαμπίδης

Mη εκτελεστικό μέλος

Αναστάσιος Τουρκολιάς

Mη εκτελεστικό μέλος

Επιτροπή Αποδοχών

Η Επιτροπή Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη, η πλειοψηφία των οποίων, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, είναι ανεξάρτητα. Τουλάχιστον ένα (1) μέλος της Επιτροπής έχει επαρκή εξειδίκευση στη διαχείριση κινδύνων και σε ελεγκτικά θέματα προκειμένου να διασφαλίζει την ευθυγράμμιση της πολιτικής αποδοχών με το προφίλ κινδύνου της Τράπεζας. Η Επιτροπή προεδρεύεται από ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Σύνθεση Επιτροπής Αποδοχών

Δαμιανός Χαραλαμπίδης

Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Μαρία Μέλλιου

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Λάμπρος Θεοδώρου

Mη εκτελεστικό μέλος

ABBank Cookie Compliance block

Καλωσήρθατε! – Επιλογές Cookies Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) Cookies για την καλύτερη περιήγηση και εμπειρία σας και για τη βελτίωση των λειτουργιών του site. Με τη συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα Cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητας στον διαδικτυακό τόπο μας. Με το κουμπί ''Δεν Αποδέχομαι'' θα ενεργοποιηθούν μόνο τα αναγκαία για την λειτουργία του site cookies. Πατώντας το κουμπί ''Αποδοχή & Συνέχεια'' θα ενεργοποιηθούν όλες οι κατηγορίες cookies. Ενημερωθείτε για την Πολιτική Cookies και τους διαφορετικούς τύπους Cookies και τροποποιήστε τις προτιμήσεις σας (εκτός από τα τεχνικώς απαραίτητα) επιλέγοντας ''Αλλαγή Προτιμήσεων''

Αλλαγή Προτιμήσεων

Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies